Duurzaamheid & maatschappij

Hoe wij duurzaam ondernemen

MBS Specials vindt dat ze de maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om duurzaam te werken. Wij zoeken hierbij de balans tussen mens, milieu en maatschappij. Dit vertaalt zich in de praktijk in het toepassen van nieuwe technieken en materialen en een bedrijfsvoering met oog voor mens en milieu:

  • Als lid van de Bond voor Fabrikanten voor Betonproducten in Nederland (BFBN) werkt MBS Betontrappen en speciaalproducten mee aan het verminderen van de CO2-uitstoot.
  • MBS Specials heeft ingezet op een CO2-managementsysteem. Hierdoor hebben we inzicht in onze CO2-uitstoot en inzichtelijk waar we dat kunnen terugbrengen.
  • In de kantoren zijn CO2-reducerende materialen gebruikt zoals hoogwaardige isolatie en bewegingsmelders om te voorkomen dat de verlichting en airco te lang aanstaan.
  • Ons productieproces is duurzaam. Hier maakt de monitoring van emissies, afvalstromen, grondstoffen, water, energie en overige milieuaspecten volgens de ISO 14001 norm deel van uit.
  • Bij het werken op locatie wordt rekening gehouden met de woonplaats van onze medewerkers. Medewerkers worden op de dichtstbijzijnde projectlocatie vanaf de eigen woonplaats ingedeeld. Hierdoor worden geen onnodige kilometers gereden.
  • We steunen maatschappelijke doelen die raakvlak hebben met onze dagelijkse activiteiten.
  • Via onze medewerkers sponsoren wij verschillende maatschappelijke, sportieve en culturele evenementen.
  • We bieden studenten de gelegenheid een afstudeeropdracht of stage bij ons te volbrengen.
  • Bij D&C projecten wordt tijdens het ontwerp geanticipeerd op duurzame materialen en een maatschappelijk verantwoorde werkwijze.

Sinds 2015 is de gehele MBS GroepPartner Duurzaam Gebouwd partner van Duurzaam Gebouwd. Duurzaam Gebouwd brengt als integraal platform alle schakels in de bouw- en vastgoedsector samen en richt zich, samen met toonaangevende partners, op integrale samenwerking, kennis- en netwerkdeling en het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe business. De missie van Duurzaam Gebouwd is het vooruit helpen van de samenwerking binnen de integrale bouw- en vastgoedsector.

BREEAM-NL Nieuwbouw

BREEAMHet is mogelijk om samen met MBS Specials een gebouw neer te zetten dat geheel voldoet aan de BREEAM-NL richtlijn voor nieuwbouw. De richtlijn voor nieuwbouw wordt gebruikt om de duurzaamheidsprestatie van (uitbreiding van) nieuwe gebouwen en grootschalige renovaties te bepalen. Het bestaat uit een traject voor de ontwerp- en de opleverfase. Deze richtlijn wordt van alle beschikbare richtlijnen voor BREEAM het meest toegepast bij de projectvoorbereiding en -uitvoering.

Een gebouw dat vanaf de bouw tot aan de sloop een minimale impact op het milieu heeft, is gemakkelijker te verkopen/verhuren. Daarom zijn gebouwen met een BREEAM certificaat aantrekkelijker voor de markt. MBS Specials ondersteunt u graag bij het bouwen volgens de BREEAM-NL Nieuwbouw richtlijn.

Vraag meer informatie aan of bel 035-588 1888

Volg MBS

We plaatsen regelmatig nieuws over onze projecten en bedrijven op social media.

MBS Specials
Energieweg 2
3762 ET Soest

Postbus 115
3760 AC Soest

KvK-nummer: 32119858
Btw- nummer: NL817339036B01

MBS Specials